Feeds:
文章
留言

楊建章是一位能力卓越的音樂學者,他擔任台大音樂學研究所之所長時,任職十年的助教辭職。他也曾經在96年短暫代理過所長,當時的助教在97年離職。當然啦,此人的才華不僅於此,以下試做分析。 繼續閱讀 »

廣告

台大音樂學研究所2018/4/27的所務會議上,本人(蔡振家)提出臨時動議,請前任所長陳人彥針對104年4月7日訴願答辯書中的造假問題,於所務會議中報告,當時擔任主席的楊建章在會議中指責本人「看不懂中文」。楊建章在會議列席學生面前宣稱本人看不懂中文,已經對於本人的社會人格及工作專業造成傷害,故本人提出「公然侮辱」之訴,被告為楊建章。
本案經北檢邱曉華檢察官偵辦,決定不起訴。邱曉華檢察官可能認為,會議主席楊建章請提案人蔡振家撤案,而提案人不願撤案,這個不撤案之舉就是「執意要求會議主席接受其意見」。本人與律師聲請再議,高檢署駁回。以下針對駁回聲請再議的處分書,進行分析。 繼續閱讀 »

台大音樂學研究所2018/4/27的所務會議上,本人(蔡振家)提出臨時動議,請前任所長陳人彥針對訴願答辯書中的造假問題,於所務會議中報告,當時擔任主席的楊建章雖然後來附議此項動議,正式做成決議,但在過程中嘲笑本人「看不懂中文」。

本人以中文授課、撰寫中文論文,因此楊建章在會議列席學生面前以輕蔑態度取笑本人看不懂中文,已經對於本人的社會人格及工作專業造成傷害,故本人提出「公然侮辱」之訴,被告為楊建章。

本案已結束偵查,楊建章在2018/10/26完成道歉程序,本案不起訴。本案雖已結束,但台北地檢署在偵查庭上,曾經傳喚台大音樂學研究所的幾位專任教師擔任證人,此一偵查過程深具教育意義,人們可以藉此觀察,「人文音樂學家」所擅長的「詮釋」,究竟如何應用在生活之中。 繼續閱讀 »

六大音樂謎題

我曾經在通識課請學生思考的音樂謎題約有六題:

1. 人們為何需要音樂?音樂有哪些功能?
2. 聽音樂為何會產生情緒?
3. 聽音樂時為何身體想動?
4. 生物會趨吉避凶,但人們為何喜歡聆聽哀傷或悲壯的音樂?
5. 為何人類的音樂多半有音階而且有調性?(其他動物並不使用音階,而且缺乏調性觀念)
6. 人類的音樂跟語言有何異同? 繼續閱讀 »

四個思考模式

終於來到第十七周,也該總結課程了。我希望向同學說明,本門課藉由音樂來鼓勵同學實踐四個思考模式:

1. 抽象思考

這裡所指的抽象,是「抽」出表「象」下之精髓,也就是在普遍存在的現象之中萃取出共同特徵,以掌握其結構。 繼續閱讀 »

前幾天我到北藝大看了戲劇系的公演《物種原始》,各個段落分別對應到達爾文原著的各個chapter,看起來是學生研讀科學書籍之後的集體創作,這種呈現方式突破了傳統科學教育的框架,真是青春洋溢!
我自己的上課內容也常常納入了學生的想法,例如去年在北藝大通識課跟學生討論 divertisement 的戲劇功能,很有收穫,在台大通識課做了介紹之後,機械系同學又有精彩補充。 繼續閱讀 »

2019/4/17,郭台銘宣布投入國民黨總統初選,外媒紛紛報導,郭台銘受到海上女神(sea goddess)的感召。「歡喜扮仙團」不甘示弱,以崑腔戲《韓粉天官賜福》拼台:

吾乃韓粉天官是也,今有本方賣菜郎,尚未決定選總統,因此吾等奉領諸位星君,下位賜福。

【水仙子】
呀呀呀民調高,呀呀呀民調高。
早早早,早佩著玉帶金章把黨內調。
羨羨羨,羨口才風度好。
看看看,看笑容呈祥耀。
賀賀賀,賀百度微博妙。
慶慶慶,慶頭頂千祥照。
道道道,道和平統一樂。
拜拜拜,拜芭樂都賣掉。
俺俺俺,俺將這喜事兒留與後人笑。